KPMG

Vil du være med på vår videre vekst?

Konsulent til Financial and Enterprise Risk Management


"Det morsomste er at ingen dager er like. Det jeg setter mest pris på med jobben er den personlige kontakten med kundene, og at jeg får mulighet til å bli kjent med så mange ulike selskaper og mennesker. Jeg får virkelig gått i dybden i varierende områder, og jeg lærer meg hvordan selskaper styres, noe som er både spennende og utfordrende! I tillegg får jeg mulighet til å jobbe med Norges absolutt beste på feltet, noe som gjør at jeg utvikler meg veldig raskt." - Slik forteller medarbeideren Helene hvorfor hun valgte å begynne å jobbe i Financial and Enterprise Risk Management i KPMG. 

KPMG Financial and Enterprise Risk Management (F&ERM) er en del av KPMG Advisory, som i dag har mer enn 300 medarbeidere i Norge. Vi hjelper våre kunder med å skape bevissthet rundt finansielle risikoer, effektivisering av prosesser og rutiner og etterlevelse av regulatoriske krav. I F&ERM jobber det i dag over 30 ansatte med rådgiving til finansielle selskaper som banker, forsikringsselskaper og verdipapirforetak, men også mot treasury-enheter i store selskaper. Krav til selskaper innen finansiell sektor har økt dramatisk som følge av nye komplekse regelverk, men også grunnet et økt ambisjonsnivå innen finansiell risikostyring. På grunn av stadig økende etterspørsel etter våre tjenester trenger vi medarbeidere som har lyst til å bli en del av teamet vårt.  Vi søker personer som ønsker å jobbe med tolkning og implementering av regelverk, prosjektstyring, metodeutvikling og risikohåndtering. Våre kunder er først og fremst finansielle foretak. 

Om stillingen:

Som konsulent hos KPMG vil du ha mange ulike kontaktområder og samarbeideidspartnere, både eksternt og internt med andre avdelinger som for eksempel Management Consulting og Deal Advisory. Som regel vil du jobbe ute hos kunde med funksjoner som risikohåndtering, finans- kreditt- eller treasury, og du vil jobbe tett med CFO, CRO, risk managers, økonomiavdelinger og forretningsutviklere. Å ta ansvar for innsamling av materiale, analyser, fremsette forslag til forbedringsområder, rapportskriving og presentasjoner er vanlige arbeidsoppgaver hos oss.

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Prosjektledelse ved regelverksimplementering
 • Utvikling av metoderammeverk og risikohåndteringsverktøy
 • Støtte risikostyringsfunksjonen i finansielle foretak med ulike problemstillinger
 • Sammenstille forretningskrav ved implementering av regelverk med IT-fokus
 • Støtte kunder med regelverkstolkning, samt i bruken av KPMGs ulike verktøy
 • Lansere nye verktøy fra KPMG på det norske markedet 
 • Holde workshops og kurs om regelverk

Vi tilbyr:

I F&ERM får du muligheten til å jobbe side om side med noen av landets fremste konsulenter hos komplekse og utfordrende kunder. Vi jobber mye i team, og vi er derfor opptatt av det sosiale både i og utenfor jobbsammenheng. Vi ser etter initiativrike medarbeidere som kan være med å utvikle vår virksomhet og vår avdeling. Tidvis har avdelingen internasjonale oppdrag som innebærer reise og samarbeid med kolleger i KPMG globalt. Vi tilbyr coaching og innføring i vår metodikk som vil gi deg god veiledning og opplæring til våre prosjekter. Vårt mål er at du skal jobbe med konkrete leveranser så tidlig som mulig for å sikre at du utvikler deg hos oss.

Vi ser etter deg som har:

 • Minst 1-3 arbeidserfaring innen bank og finans 
 • Arbeidserfaring fra prosjektarbeid eller konsulentvirksomhet
 • Svært gode ferdigheter i Excel
 • Grunnleggende ferdigheter innen regnskap
 • Utdanning på masternivå eller tilsvarende gjerne innen finans, industriell økonomi, statistikkprogrammering eller lignende
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, på engelsk og norsk

Vi er særlig interessert i deg som i tillegg har erfaring fra ett eller flere av disse områdene:

 • Tolkning og operasjonalisering av regelverk
 • Evaluering og styring av ulike typer risikoer
 • Gjennomføring av internrevisjonsprosjekter
 • Gjennomføring eller utvikling av metodikk for kapitalkravsberegninger
 • VBA eller annen programmeringserfaring

Videre ser vi etter deg som er analytisk, fleksibel og engasjert, samt innehar har gode samarbeidsevner. For å trives hos må du være komfortabel i et dynamisk arbeidsmiljø der du jobber med ulike typer virksomheter og problemstillinger. Du må også være opptatt av å skape merverdi for kunden, samt like å komme med kreative løsninger. 

Kontaktperson: Jonathan Araya - jonathan.araya@kpmg.no.

Søknadsfrist: snarest, og senest 31. januar 2019.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

31.01.2019

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Oslo

Kontaktpersoner:

Jonathan Araya

Hjemmeside:

http://www.kpmg.no

Adresse:

Sørkedalsvn 6 0306 Oslo