KPMG Pure Sustainability

Ønsker du å være del av et av landets ledende kompetansemiljøer på bærekraft/ESG?

KPMGs rådgivningsmiljø innen bærekraft/ESG søker konsulenter til teamet for strategisk bærekraftsrapportering

Bærekraftsteamet i KPMG har på kort tid vokst til å bli et av Norges største og mest fremoverlente bærekraftsmiljøer, og er etterspurt som rådgivere både i privat og offentlig sektor. Hos oss vil du bli en del av et sammensveiset team av bærekraftseksperter som jobber tett med resten av tjenesteområdene i KPMG for å oppnå resultater til det beste for våre kunder og omgivelsene de operer i.

Selskaper står overfor store omveltninger innen bærekraftsfeltet, sterkt drevet av økte krav til rapportering gjennom EUs Green Deal f.eks. EU Taksonomien, Corporate Sustainable Reporting Directive, klimarapportering (f.eks. TCFD) og finansiell rapportering på bærekraft/ESG. Bærekraftsrapportering er en vesentlig mekanisme for selskapers beslutninger knyttet til bærekraftig transformasjon. Slik får de innsikt i deres faktiske påvirkning på samfunnet og miljøet rundt seg, og blir rustet til å møte fremtiden.

Vi opplever en stor økning i etterspørsel etter rådgivningstjenester innen bærekraftsrapportering, og for å møte den økte etterspørselen søker vi flere dyktige og erfarne konsulenter på laget. Vi ønsker at våre rådgivere har et bredt spekter med kompetanse, en ambisjon om personlig utvikling som del av et større lag, samt at de motiveres av å gjøre en forskjell. Hvis du kjenner deg igjen i dette ønsker vi gjerne å komme i kontakt med deg!

Eksempler på typiske områder KPMG Pure Sustainability jobber med innen bærekraftsrapportering er:

 • Rådgivning ifbm. bærekraftsrapportering, herunder:
  - Kartlegging av konkurrentlandskap og benchmarking
  - Interessentkartlegging og vesentlighetsvurderinger
  - Datainnhenting
  - Utarbeidelse av rapport
 • Rådgivning knyttet til trender og regulatoriske skift som påvirker bærekraftsrapportering
 • Helhetlig bistand på rapportering som gir implikasjoner for strategiarbeid
 • Rådgivning knyttet til selskapenes styringsprosesser på bærekraft/ESG
 • Effektivisering av styrings- og støtteprosesser til rapportering
 • Utarbeidelse av beslutningsunderlag knyttet til investeringer, scenarioanalyser, med mer
 • ESG due diligence

Egenskaper og kvalifikasjoner:

 • Du har generell kompetanse og erfaring med arbeid innen bærekraft/ESG, og innen ett eller flere av våre områder som nevnt ovenfor
 • Fordel med erfaring fra arbeid innen bærekraftsrapportering eller due diligence, enten som ansatt i linjen eller som rådgiver
 • Fordel med kjennskap til en eller flere rapporteringsstandarder og -rammeverk som f.eks. GRI, SASB, TCFD, EU Taksonomien, osv.
 • Høyere økonomisk utdannelse (mastergrad eller tilsvarende) og 3-5 års relevant erfaring

Interessert?

Søknadsfrist er satt til 14.august 2022.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknad leveres elektronisk under grønn knapp øverst til høyre på denne siden («Søk her»).

Del på:

Fylke:

 • Oslo

Søknadsfrist:

14.08.2022

Arbeidssted:

Oslo

Kontaktpersoner:

Anne-Julie Jøssang

mob: +47 932 18 366

Hjemmeside:

http://kpmg.no

Adresse:

Sørkedalsveien 6 0369 Oslo