KPMG

Vil du kombinere studier med deltidsjobb i KPMG Audit?

Deltidsjobb i revisjon - Audit Delivery Center

Nå har du mulighet til å skaffe deg verdifull erfaring innen revisjon ved siden av studiene. Du kan søke deg til vårt kontor i Oslo eller Stavanger, og få god innsikt i grunnleggende revisjonsarbeid.

Du vil få opplæring som tilsvarer deler av programmet vi tilbyr våre nyansatte revisjonsmedarbeidere, og som gjør deg i stand til å utføre blant annet:

 • Konkrete revisjonshandlinger
 • Økonomiske analyser/trendanalyser
 • Utarbeidelse og kontroll av detaljer i årsregnskap, ligningspapirer og årsrapporter
 • Drift og vedlikeholdsoppgaver i tilknytning til revisjonsfaglige verktøy
 • Administrative oppgaver

Obligatorisk opplæring vil foregå i januar og arbeidsperioden er i første omgang frem til påske med mulighet for forlengelse. Du bør kunne jobbe minst to dager pr. uke, arbeidsdager tilpasses den enkelte student. 

Hvem er du?

Vi trenger mennesker som er nysgjerrige og som evner å se muligheter — både i teknologien og i menneskene rundt seg. Vi håper at du liker å lære nye ting og trives med teamarbeid. I tillegg huker du av på noen av disse punktene:

 • Du er 2 – 4 års student innen revisjon, økonomi og administrasjon, business analytics, accounting and business control, finans eller lignende.
 • Du er nysgjerrig på revisjonsfaget.
 • Du kommuniserer og skriver godt, både på norsk og engelsk.
 • Du har analytiske evner og interesse for teknologi.

 Sånn er det å jobbe i KPMG 

På jobb har vi en rett frem-holdning. Fagmiljøene våre er offensive og internasjonale, og alle jobber sammen for å utvikle morgendagens talenter.   

I tillegg har vi fem kjerneverdier som både veileder oss i arbeidet, bidrar til mangfold på jobben og sikrer oss en felles identitet. De hjelper også til å levere den kvaliteten andre forventer av oss. 

 • Integrity: Vi gjør det som er riktig 
 • Excellence: Vi lærer og forbedrer oss hele tiden 
 • Courage: Vi er modige i tanker og handling 
 • Together: Vi respekterer hverandre og styrkes gjennom våre forskjeller 
 • For better: Vi skaper positiv endring 

I KPMG setter vi pris på ulik erfaring og nye perspektiver, og vi er overbevist om at dette gir bedre løsninger for oss og kundene våre. Hos oss vil du møte forskjellige mennesker med ulike behov. Felles for alle er at vi liker å jobbe og skape verdi. Vi vil ta deg godt imot, uansett hvem du er.

Praktisk informasjon til søknaden:

 • Du blir bedt om å laste opp CV, vitnemål/karakterutskrifter og svare utfyllende på noen spørsmål (det er ikke nødvendig å laste opp attester eller motivasjonsbrev)
 • Vi ønsker at du legger ved karakterer fra både videregående og høyskole/universitet
 • Etter du har sendt inn søknad vil du få en bekreftelse på epost om at den er registrert

 Interessert? Ta kontakt hvis du lurer på noe!

Søknadsfrist er fredag 7. oktober kl 12.

Del på:

Fylke:

 • Oslo
 • Rogaland

Heltid/Deltid:

Deltid

Søknadsfrist:

07.10.2022

Tiltredelse:

Januar 2023

Arbeidssted:

Oslo/ Stavanger

Kontaktpersoner:

Anniken Myhrer

mob: +47 48032962

Mathilde Grytnes

mob: +47 40493133

Hjemmeside:

http://www.kpmg.no

Adresse:

Sørkedalsveien 6 0369 Oslo